THE 5-SECOND TRICK FOR เทพเจ้ากวนอู

The 5-Second Trick For เทพเจ้ากวนอู

The 5-Second Trick For เทพเจ้ากวนอู

Blog Article

“ศาลเจ้าพ่อกวนอูวิเศษชัยชาญ” ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นอีกศูนย์รวมศรัทธาที่สำคัญ ทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญ ที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ตลาดศาลเจ้าโรงทอง ของ “ชาวจีน” ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มานานกว่าร้อยปี

 ศาลกวนอู คลองสาน หนึ่งในตำนานศาลเจ้าที่เก่าแก่

เบื้องหลังความสำเร็จ 'เบลล่า ราณี' ทั้งอดทน ฝึกฝน เฝ้ารอ จนถึงวันที่ส่องแสง

ดิน เราเหยียบใครขึ้นมา ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา พวกเขาทำให้เรามีวันนี้

“กวนอู”...เป็นผู้เชี่ยวชาญในเพลงอาวุธ สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในด้านสงครามและคัมภีร์หลี่ซื่อชุนชิว มีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านรู้กันดี เช่น กวนอูบุกเดี่ยวข้ามฟาก กวนอูคืนตราตั้ง บุกเดี่ยวพันลี้ หลังจากท่านสิ้นไปจึงถูกยกเป็นเทพเจ้า...และได้รับการยกย่องเป็น “เทพบู๊”

เทพเจ้ากวนอูคือใคร เทพเจ้ากวนอู มีประวัติอย่างไร มีกี่ปาง

“ศรัทธา”...นำมาซึ่งปาฏิหาริย์? เชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้...“ลบหลู่”.

‘โรคติดเชื้อข้ามสายพันธุ์’ ระบาดง่ายขึ้น เพราะ ‘ภาวะโลกร้อน’

ศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

“องค์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสุด กับองค์กลางที่สร้างขึ้นในสมัยธนบุรีจะเป็นกวนอูในชุดนักรบแบบขอเฝ้าไม่ใช่ชุดออกรบ องค์หลังสุดในสมัยรัตนโกสินทร์ มีความเชื่อว่าเทพกวนอูปัจจุบันได้รับการบูชาขึ้นเป็นเทวาธิราชเง็กเซียนฮ่องเต้ คือ ความเชื่อสายนี้เชื่อว่าตำแหน่งเง็กเซียนฮ่องเต้มีวาระสลับกัน

ภายหลังทำพิธีแก้บน นายนพพร เปิดเผยว่า วันนี้ตนเดินทางมาแก้บนกับองค์กวนอูที่วิหารแห่งนี้ ด้วยความเชื่อและความศรัทธาของตนเอง หลังจากที่ได้มาบนบานขอพรเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำอยู่ แล้วก็ประสบความสำเร็จตามที่ขอ ครั้งล่าสุด ตนได้บนขอพรเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไป แล้วก็สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี จึงต้องเดินทางกลับมาแก้บนตามที่ได้ขอไว้

น่าสนใจว่าประชาชนชาว “ตลาดศาลเจ้าโรงทอง” ได้มีการสืบสานทางจิตวิญญาณเดิมจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งที่มีต่อเทพเจ้ากวนอูอย่างไม่เสื่อมคลาย

การออกแบบก่อสร้างให้มีการเล่นระดับเป็นส่วนๆ ได้แก่ ลานรอบอาคารขึ้นบันไดคู่สู่ซุ้มประตูทางเข้าก่อนที่จะเข้าสู่ลานกลางอาคารชั้นสอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของงานสถาปัตยกรรมจีน

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

พร้อมคาถาบูชา เรียกโชคลาภไหลมา ค้าขายร่ำรวย!

Report this page